صفحه اصلی | کنتاکت کاراته | عضویت و نمایندگی

عضویت و نمایندگی

انجمن کنتاکت کاراته ایران در اجرای اساسنامه خود و در بخش گسترش ECKA در ایران از میان مربیان رشته های رزمی که دارای حسن شهرت بوده، پس از گزینش به کمیته آموزش معرفی می نماید.

نمایندگان در کمیته آموزش انجمن کنتاکت کاراته ایران دوره های ویژه مربیگری و مدیریت ECKA جهانی را می آموزند و پس از قبولی در آزمون مربوطه موفق به دریافت احکام دان و کارت مربیگری ECKA گردیده و سپس اقدام به تاسیس کلاس و دفتر نمایندگی در استانها و یا شهرهای مختلف کشور مینمایند.

انجمن کنتاکت کاراته ایران از مربیان و نمایندگان خود در سراسر کشور حمایت های لازم را به عمل آورده و شرح وظایف نمایندگان و مربیان را ابلاغ نموده و پل ارتباطی مطمئنی بین اعضاء ایرانی و سازمان جهانی ECKA انگلستان می باشد.

هیئت رئیسه کنتاکت کاراته ایران معتقد است که تنها مربیان و نمایندگانی که دوره های ویژه این سبک را گذرانیده اند مجاز به تدریس ECKA می باشند و عدم شناخت کافی در تدریس ECKA بسیار خطرناک و نیز باعث لطمات جدی به ECKA می باشد.

به دلیل فوق ، انجمن کنتاکت کاراته ایران با تغییر سبک مربیان که در ایران بصورت معمول و متداول است و تنها در حد تغییر لباس و حکم و اسم سبک می باشد شدیدا مخالف است. و چون ECKA سبکی جهانی بوده و دارای اساسنامه ، تکنیکهای مختص به سبک کنتاکت کاراته ، سازمان مشخص و … می باشد ، لذا چنانچه عضو جدیدی وارد این سبک می گردد حتما باید دوره عملی مربیگری و فنی ECKA را گذرانیده و پس از دریافت کارت مربیگری کلاس خود را تشکیل دهد.

با توجه به مطالب بالا چنانچه مایل هستید در یک سبک جهانی فعالیت کنید و حاضرید بهای جهانی شدن را پرداخته و در کلاسهای آموزشی شرکت کنید ، با ما تماس بگیرید.

قالب وردپرس