مجتبی آزادیان

نام و نام خانوادگی: مجتبی آزادیان (Scorpion)
سال شروع ورزش: ۱۳۶۳ باشگاه تختی
مربی: شیهان عسگر آزادیان
مقام ها: قهرمان کشوردر اوزان مختلف تا به امروز

کاپیتان تیم ملی کیک بوکسینگ در مسابقات جهانی ۲۰۰۶ آتن

قهرمان سنگین وزن کیک بوکسینگ درمسابقات جهانی ۲۰۰۶ WPKA آتن

قهرمان سنگین وزن کیک بوکسینگ در مسابقات جهانیWPKA 2008 قبرس

قهرمان سنگین وزن مسابقات کیک بوکسینگ نشنال تایتل ۲۰۰۹ (۵راندی)

قهرمان سنگین وزن مسابقات کیک بوکسینگ حرفه ای داخل قفس (K-1) ژاپن ۲۰۰۹

قهرمان سنگین وزن کیک بوکسینگ حرفه ای اروپا ورلد پروفی ۲۰۱۰ (۵راندی)

دارنده کمربند قهرمانی سنگین وزن کیک بوکسینگ ۵ راندی ۲۰۰۹ نشنال تایتل ورلد پروفی

دارنده کمربند قهرمانی کیک بوکسینگ سنگین وزن ۵ راندی تایتل اروپا ورلدپروفی

آدرس و تلفن: تهران-خیابان جردن-بعد از ناهید-کوچه شاهرخ-برج شاهرخ باشگاه ورزشی آزادیان شماره ۲

بزرگراه حکیم غرب-نبش سازمان برنامه شمالی-باشگاه آزادیان شماره۱

ٍEmail: Mojtaba.Scorpion@yahoo.com

۰۹۱۲۳۷۷۱۳۷۶

قالب وردپرس