مرکز آموزش

دفاع از خود و خانواده تان اولین حق طبیعی شماست مرکز آموزش ECKA در ایران با بهره گیری از مربیان و اساتید جهانی تدریس کنتاکت کاراته کیک بوکسینگ را برای تمامی سطوح سنی و فنی ارائه می نماید .

کلاسهای ویژه خردسالان ۴ تا ۸ سال – روزهای زوج و فرد هفته
کلاسهای ویژه نونهالان ۸ تا ۱۳ سال – روزهای زوج و فرد هفته
کلاسهای ویژه نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ سال – روزهای زوج و فرد هفته
کلاسهای ویژه جوانان ۱۷ تا ۳۵ سال – روزهای زوج و فرد هفته
کلاسهای ویژه بزرگسالان ۳۵ تا ۷۰ – روزهای زوج هر هفته
کلاسهای ویژه بانوان – روزهای زوج هفته * کلاسهای خصوصی

آدرس : تهران – بزرگراه شهید حکیم غرب – نبش خیابان سازمان برنامه . باشگاه ورزشی آزادیان
تلفن : ۴۴۱۰۴۸۹۸ – دورنگار : ۴۴۱۴۲۴۱۷

در مرکز آموزش سبک کنتاکت کاراته کلاسهای خصوصی برای افرادمبتدی و پیشرفته در بخشهای مختلف تا سطوح قهرمانی و حرفه ای دایر می باشد.

قالب وردپرس