صفحه اصلی | کمیته داوران

کمیته داوران

باید اعتراف کرد که کمیته داوران و اعضاء آن یکی از مهمترین بخش های هر سبک و یا فدراسیون در ایران و جهان است.


از سمت راست ایستاده : شیهان عسگر آزادیان – دکتر ولید قصاص رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ آسیا – جرج تاکتاردیس رئیس فدراسیون جهانی کیک بوکسینگWPKA – عبدالرحمن رئیسی رئیس کمیته داورانWPKA – شیهان جواد آزادیان

سبک کنتاکت کاراته کیک بوکسینگ ایران هم مطابق با اساسنامه سازمان جهانیECKA انگلستان ، اشخاصی که دارای سابقه ورزشی درخشان در عرصه مربی گری و قهرمانی هستند را در دوره ها و کلاس های آموزش داوری در استابلهای سمی کنتاکت – لایت کنتاکت – فول کنتاکت – لوکیک – اورینتال (K-1) – فرم – سلاح سرد و دفاع شخصی شرکت داده و پس از اخذ گواهینامه برای مسابقات داخلی و بین المللی از این داوران استفاده می شود.

تصاویری از سمینار بین المللی داوری کیک بوکسینگ با حضور رئیس فدراسیون کیک بوکسینگ آسیا در ایران و شرکت داوران سبک کنتاکت کاراته کیک بوکسینگ کشور در این سمینار

لازم به ذکر است که کلیه داوران سبکی بغیر از قوانین جهانیECKA با دیگر قوانین سازمان های برگزارکننده مسابقات جهانی مانندWKBF-WKC-ISKA-WKA-WFKKO-WPKA آشنا می شوند که این خود باعث ارتقاء سطح داوران این سبک می باشد که داوران در این کلاس ها شرکت می کنند و احکام داخلی و بین المللی از سوی سبک و فدراسیون ورزش های رسمی دریافت می کنند.در حال حاضر سبک کنتاکت کاراته کیک بوکسینگ ایران دارای بیش از ۲۰ داور بین المللی ئ آسیایی و بیش از ۱۰۰ داور داخلی می باشد.

تصاویری از داوران رسمی سبک کنتاکت کاراته کیک بوکسینگ ایران در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کشور

قالب وردپرس